Překližky a multiplexy

Překližky

Vznikají slepením tří nebo více vrstev loupaných nebo krájených dýh. Lepením dýh na sebe kolmo ke směru vláken se omezuje borcení a umožňuje vytvořit desky velkých rozměrů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Podle směru vláken vrchních konstrukčních dýh – překližovaček, jsou překližky podélné a překližky příčné.

Multiplex

Jsou celobřezové nebo celobukové prekližky složené z mnoha vrstev dýh, které jsou spojeny lepidlem. Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou používány především na pracovní desky stolů, schodiště a pevnostně namáhané díly v nábytkářském průmyslu.
Vlastnosti překližovaných bukových desek vycházejí z vynikajících vlastností buku jako jsou jeho tuhost, pevnost, tvrdost a odolnost. U překližovaných desek jsou tyto vlastnosti ještě umocněny právě díky vrstvení a slepování jednotlivých dýh.